Tenen lezen


TENEN LEZEN en wat de voeten en tenen vertellen over jouw karakter en gedrag

TENEN LEZEN is een methode om het karakter en het gedrag van mensen te analyseren door de stand en de vorm van hun tenen te interpreteren  en is ontwikkeld door Imre Somogyi.
Samen met zijn vrouw Margriet interviewde hij in vijftien jaar honderden  mensen op stranden, in sauna’s en waar zich verder maar de gelegenheid tot tenen kijken voordeed. Geleidelijk aan ontdekten zijn de betekenis van de verschillende vormen en standen van tenen en konden zij relaties leggen tussen het beeld dat tenen aanbieden en de karakters en gedragingen van mensen.

De vorm van tenen krijgt een mens mee, maar de stand wordt grotendeels bepaald door hoe men met prikkels van buitenaf omgaat.

Mensen met kromme tenen zijn niet goed bestand tegen de druk die op hen wordt uitgeoefend en produceren dan een “laat maar zitten” houding.

Vaak wordt gezegd dat slechte voeten en kromme tenen veroorzaakt worden door te krap zittende schoenen. Dat is ongetwijfeld waar maar als  mensen slecht zittende schoenen accepteren omdat die in de mode zijn, dan  zegt dat alles over de drager of draagster en niets over de schoenen behalve dan dat ze niet voor comfort gemaakt zijn. Het accepteren van druk (ook van slecht passende en te strak zittende schoenen, staat symbool voor iemand die zich confirmeert of zich moet confirmeren aan wat anderen vinden. Dat gedrag vind je altijd terug bij mensen met kromme tenen. De auteur van het boek TENEN LEZEN had de gelegenheid in Centraal Afrika rond te reizen en kwam tot de toen voor hem opzienbarende conclusie dat zwarte mensen die nog nooit schoenen hadden gedragen ook erge krommen tenen kunnen hebben. Bij navraag bleek het daar ook steeds om mensen te gaan die zich lieten “inpakken”.

Wil je meer weten, dan is het mogelijk door Gerda je tenen eens te laten lezen. Je zult versteld staan wat zij uit je tenen kan halen!

Bel eens voor een afspraak met 0251258170.